en fy eu mk sl ga
Belmullet #5 Fishermen
‘This is Karen,’ seit Ian. ‘She comes from Friesland. You know, the Frisian cows.’ De mannen knikke.

Karen Bies

2018-07-13 09:20

Belmullet #4 Neat misse
Ynienen betocht ik dat dit myn earste tút wie yn tolve dagen.

Karen Bies

2018-07-07 09:40

Belmullet #3: Uisce
It earste wurd Gaelic dat ik lear is ‘uisce’, sprek út as: ishka. It betsjut wetter. Wetter bepaalt it libben yn Belmullet.

Karen Bies

2018-07-03 10:00

Belmullet #2: Chatterbox
Myn boek sil 'm foar in part ôfspylje yn Ierlân en ik wol graach mear witte fan Ierske jongeren.

Karen Bies

2018-06-29 10:29

Belmullet #1: McDonnells
Karen Bies is oan de Ierske westkust om te wurkjen oan har Fryske jeugdroman. Foar Oare Wurden hâldt se (net alle dagen) in deiboek by.

Karen Bies

2018-06-27 13:36

Unrêst

It is tongersdeitenacht, in oere as healwei fjouweren. Ik sit op de bank yn myn appartement. Daas. What the fuck haw ik hjir niiskrekt lêzen?

Bart Kingma

2016-11-11 18:00

Libben

Hoewol't ik it perfoarst net fan doel wie, ûntkom ik der net oan en ferlykje sa no en dan de Baskyske kultuer mei de Fryske, wylst ik hjir as Fries yn Baskelân omdoarmje.

Bart Kingma

2016-11-10 08:30

De pontbaas

Bestiet der in iennichste goeie wize om it libben te begripen? Immen dy't dy fraach mei 'ja' beantwurdet fertrou ik net.

Bart Kingma

2016-10-28 19:30

Masedoanysk as minderheidstaal!?

Hjoed hie ik in koart fraachpetear mei Omrop Fryslân Radio. It gie in soad oer de taal en kultuer fan Masedoanië. Harm Weistra stelde my de fraach: “Op hokker peil stiet it Masedoanysk as minderheidstaal yn Masedoanië?”

André Looijenga

2016-06-30 23:00