en fy eu mk sl ga

De byb fan Bitola

It fielt as haw ik in stapke fierder set yn myn yntegraasje hjir yn Masedoanië. Ik haw in bybpaske yn de beurs, mei dêrop myn namme sa’t ik him sels nei it kyrillysk transkribearre haw. Андре Рулоф Лојенга, stiet derop.

André Looijenga

2016-06-17 20:20