en fy eu mk sl ga
Optreden Kristina Kočan mei de band Xera-Raíz

Ljouwert, Prinsetún, Talepaviljoen MeM · August 05 · 15:00

Sloveensk-Asturyske cross-over yn in simmerske Prinsetún

Literêre middei yn Baskyske sfearen

Húskeamerteater De Wier · October 22 · 15:00

Op sneintemiddei 22 oktober organisearret Other Words/Oare Wurden yn gearwurking mei húskeamerteater De Wier yn Koarnjum in Baskyske literêre middei.

Sjuerygearkomste foar call Maribor

Ljouwert, Tresoar · June 02 · 11:00

Fryske sjuery Other Words besprekt de ynkommen skriuwersplannen

Deadline foar skriuwersplannen Maribor, Slovenië

Tresoar · May 20 · 23:55

Ynstjoere kin oant 20 maaie

Biltske skriuwer Gerard de Jong nei San Sebastian

San Sebastian, the Basque Country · May 01 · 07:00

Gerard reizget ôf foar in skriuwersferbliuw fan acht wiken.

Marija Makeska fertoant har film Dear Alexandr (2015) op Noardlike Filmmeeting

Leeuwarden, Neushoorn · November 11 · 15:00

Northern Film Festival, 9-13 November

Dichtersjûn Dyk fan 'n Dicht yn Aldebiltsyl

Aerden Plaats · September 10 · 20:00

Poëzy fan de kust

Oare Wurden op it Tosta-Festival yn Dokkum

Dokkum · September 04 · 14:30

Mei de skriuwers André Looijenga en Bart Kingma

Optreden André Looijenga op it Drimon Festival yn Struga

Struga · July 28 · 20:30

Fryske poëzy klinkt yn Masedoanië

Bekendmakking Fryske skriuwer foar ferbliuw yn San Sebastian

Tresoar · July 06 · 12:00

Hokker skriuwer giet kommend neijier acht wiken nei San Sebastian?